Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

  • Informacja o wnioskach na rok 2014

    Wnioski o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2014 będą dostępne do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie od stycznia 2014 roku.


  • Aktywny Samorząd 2013

    Z dniem 31 grudnia 2013 roku zakończy się realizacja programu Aktywny Samorząd 2013. O przystąpieniu Powiatu Chrzanowskiego do realizacji przedmiotowego programu w roku 2014 poinformujemy oddzielnym komunikatem. Prosimy o śledzenie naszej strony z aktualnościami.


  • Komunikat – dofinansowanie PFRON

    Dyrektor informuje, że dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dokonanego w czwartym kwartale 2013 roku (w październiku, listopadzie i grudniu), będzie można ubiegać się w 2014 roku.