Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Dofinansowania ze środków PFRON

Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 2024:

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – PDF

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 2024:

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – PDF

Turnusy rehabilitacyjne 2024:

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – PDF

Likwidacja barier 2024:

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi  potrzebami osób niepełnosprawnych – PDF

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi  potrzebami osób niepełnosprawnych – PDF

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się  w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – PDF

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika 2024:

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON na pokrycie kosztów związanych z usługami tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika -PDF

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych – PDF