Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Samodzielność – Aktywność – Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów

Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła zamiany do Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Zmiany, które weszły w życie od dnia 8 grudnia 2023 roku:

· Program jest realizowany bezterminowo, do wyczerpania budżetu Programu;

· Rozszerzona została grupa beneficjentów programu o osoby, które nie są absolwentami, ale opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo – wychowawcze;

· O dofinansowanie może starać się osoba, która nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszalnego w miejscowości, w której pracuje lub poszukuje pracy.

Zmiany wchodzące w życie od dnia 1 marca 2024 roku: Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego będzie udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, do 60 miesięcy.