Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta 2022

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  informuje, że w 2022 roku przystąpiło do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta 2022. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z treścią programu można zapoznać się na witrynie internetowej Funduszu pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i jednocześnie informujemy, iż wnioski dot. programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta 2022 składane są przez system SOW (https://sow.pfron.org.pl).

Wymagane do złożenia wniosku:

–  dostęp do Internetu,

– konto w celu zalogowania się do systemu SOW,

– profil zaufany.

Dokumenty związane z programem „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta 2022

dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

Szczegółowe zasady finansowania programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta 2022:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Zapraszamy!