Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynikach naboru na pobyt całodobowy dla osób z niepełnosprawnością – opieka wytchnieniowa 2022

Informacja o wyborze oferty

W związku z ogłoszonym naborem na składanie ofert  na realizację zadania wynikającego z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego  dla 10 osób z niepełnosprawnością na pobyt całodobowy, wyłoniono jako realizatora usługi Centrum  Opieki TRI VITA , 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 73. Realizator usług posiada wpis do rejestru Wojewody  Śląskiego .