Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, przyjmowane będą w trybie ciągłym od 01.03.2022 r.

Natomiast wnioski o przyznanie dofinansowania w zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, przyjmowane będą od 01.02.2022 r.