Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHRZANOWIE ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

Ogłoszenie konkurs Chrzanów 2021.

Ogłoszenie komisja Chrzanów 2021.

Zał. Oferta – wzór.

Zał. Umowa -wzór.

Zał. Sprawozdanie – wzór.

Zarządzenie konkurs Chrzanów 2021.