Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Komunikat

Szanowni Państwo! 

W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej  Polskiej stanem epidemii oraz koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem (COVID-19) w trosce o najwyższe bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie,  do dnia 31 października 2020 r. ograniczamy obsługę interesantów. Dokumenty w pilnych sprawach można składać za pośrednictwem: platformy e-PUAP, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, a wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd można składać za pośrednictwem portalu SOW. Kontakt z urzędem będzie odbywał się wyłącznie telefonicznie, drogą pocztową lub elektronicznie.