Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Ogłoszenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie

ZASADY ORZEKANIA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII: W okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiWSZYSTKIE ORZECZENIA WYDAWANE BĘDĄ BEZ OBECNOŚCI OSOBY ZAINTERSOWANEJ LUB DZIECKA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534).        

O terminach rozpatrywania wniosków będziecie Państwo informowani przez pracowników Zespołu listownie lub telefonicznie a wydane orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przesyłane będą na wskazane adresy korespondencyjne. 

Dane kontaktowe:  tel.: 32 624 75 55, e-mail: zespol.pcpr@powiat-chrzanowski.pl