Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Komunikat!

Szanowni Państwo!
W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem (COVID-19) w trosce o najwyższe bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, z dniem 24 marca 2020 r. ograniczamy obsługę interesantów. Dokumenty w pilnych sprawach można składać za pośrednictwem: platformy e-PUAP, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, a wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd można składać za pośrednictwem portalu SOW. Kontakt z urzędem będzie odbywał się wyłącznie telefonicznie, drogą pocztową lub elektronicznie.

Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora PCPR z dnia 24.03.2020r.