Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Ogłoszenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie

W związku z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa COVID-19, Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do dnia 30.03.2020 r. (włącznie) wszystkie planowane do przeprowadzenia w siedzibie Zespołu posiedzenia składów orzekających, zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego, będą odbywać się bez osobistego udziału osób a orzeczenia zostaną wysłane do Państwa pocztą.
Równocześnie zwracam się z prośbą o rezygnację z osobistego załatwiania spraw urzędowych związanych z: orzekaniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, uzyskaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych w celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie do niezbędnego minimum (tylko sprawy nieciepiące zwłoki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/niepełnosprawności można przesyłać za pomocą Poczty Polskiej lub platformy ePUAP.
Biorąc pod uwagę rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, apeluję do Państwa o rozwagę w kontaktach z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie w celu minimalizacji ryzyka mogącego powstać zarówno dla Państwa, jak i pełniących swoje obowiązki pracowników obsługi administracyjnej.