Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż od dnia 01.02.2020 r. wszystkie osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć wniosek również w formie elektronicznej poprzez darmowy System Obsługi Wsparcia (SOW) (sow.pfron.org.pl) na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz od dnia 01.03.2020 r. na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Co jest potrzebne aby złożyć wniosek w formie elektronicznej:

  • dostęp do internetu
  • konto w systemie SOW
  • Profil Zaufany

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany znajduje się na portalu SOW, a także na Portalu Profilu Zaufanego, na Portalu OBYWATEL.GOV.PL oraz na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnej infolinii 800 889 777 (czynne w dni robocze od 9.00 – 17.00).

Jednocześnie informujemy, iż poprzez system SOW od dnia 01.03.2020 r. osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć również w formie elektronicznej, wniosek w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I i Moduł II.