Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta.

 Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 Program:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Co powinieneś wiedzieć o „Asystencie osobistym osoby niepełnosprawnej”?

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o pilny kontakt telefoniczny lub osobisty z naszą instytucją:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

tel.  32 624-11-30 wew.22