Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  z dnia 11 maja 2018 r. w 2018 roku dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka udzielane będzie rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka, w których dzieci:

  • przebywać będą na wypoczynku poza miejscem zamieszkania, trwającym nie krócej niż 7 dni,
  • na który rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka posiadać będą potwierdzenie uiszczenia opłaty oraz uczestnictwa.

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku  dziecka należy złożyć w PCPR w Chrzanowie.