Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Aktywny Samorząd 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, informuje iż w dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, informuje iż w dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

1. Wnioski o dofinansowanie  w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 r. w ramach  Modułu I można składać w terminach:

a)  I etap od 01.03.2017 r. do 30 .06.2017 r

b)  II etap od 01.07.2017 r. do 30.08.2017 r.

2. Wnioski o dofinasowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2017 r.  modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym następuje w dwóch terminach:        

a)  I etap od 01.03.2017 do 30.03.2017 r.

b)  II etap od 31.03.2017 do 10.10.2017 r.

 Wniosek do pobrania w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.