Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Pracownicy PCPR w Chrzanowie przeciw przemocy! Kampania „Niebieska Wstążka”

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  w dniach od  25 listopada do 10 grudnia 2016 r.  na znak sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie w związku z kampanią pn. „Niebieska Wstążka” Kocham! Nie bije! Pomagam! noszą „Niebieską Wstążkę”. Ideą tej akcji jest zwrócenia uwagi na problem przemocy w rodzinie, szkole i otoczeniu.

Zachęcamy mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego do pozyskania informacji o prowadzonych działaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na miejscu w siedzibie tutejszego naszego Centrum.