Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

SPOTKANIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB POMOCY SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie w dniu 24.10.2016 r. zorganizowało w siedzibie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodzinie w Chrzanowie spotkanie wykładowo – dyskusyjne z zakresu problematyki zjawiska przemocy w rodzinie.
Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny,  prowadziła je Pani Aleksandra Adamek- psycholog i terapeuta Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonego przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych w Krakowie. Spotkanie skierowane było do kadr pomocy społecznej z terenu powiatu chrzanowskiego.
Liczymy na to, że podejmowane przez nas kroki i inicjatywy pozwalają na budowanie sieci współpracy, celem dążenia w kierunku budowania polityki społecznej przeciwdziałającej eskalacji zjawiska przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie w dniu 24.10.2016 r. zorganizowało w siedzibie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodzinie w Chrzanowie spotkanie wykładowo – dyskusyjne z zakresu problematyki zjawiska przemocy w rodzinie.
Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny,  prowadziła je Pani Aleksandra Adamek- psycholog i terapeuta Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonego przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych w Krakowie. Spotkanie skierowane było do kadr pomocy społecznej z terenu powiatu chrzanowskiego.
Liczymy na to, że podejmowane przez nas kroki i inicjatywy pozwalają na budowanie sieci współpracy, celem dążenia w kierunku budowania polityki społecznej przeciwdziałającej eskalacji zjawiska przemocy w rodzinie.