Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Informacja

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE POSZUKUJE WOLONTARIUSZY DO POMOCY DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO.

Jeśli masz wolny czas, jesteś chętna/chętny zaangażować się w pracę z dziećmi, z chęcią pomagasz innym i jesteś otwarta/otwarty na nowe doświadczenia. ZAPRASZAMY do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośredni lub przesłanie kwestionariusza kandydata na wolontariusza (w załączeniu na dole strony) na adres: pcpr@powiat-chrzanowski.pl lub dostarczenie do siedziby PCPR w Chrzanowie, ul. Topolowa 15, 32–500 Chrzanów.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem wolontariatu, Anną Nalepa – Jaśko  nr tel. (32) 624 11 30

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE POSZUKUJE WOLONTARIUSZY DO POMOCY DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO.

Jeśli masz wolny czas, jesteś chętna/chętny zaangażować się w pracę z dziećmi, z chęcią pomagasz innym i jesteś otwarta/otwarty na nowe doświadczenia. ZAPRASZAMY do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośredni lub przesłanie kwestionariusza kandydata na wolontariusza (w załączeniu na dole strony) na adres: pcpr@powiat-chrzanowski.pl lub dostarczenie do siedziby PCPR w Chrzanowie, ul. Topolowa 15, 32–500 Chrzanów.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem wolontariatu, Anną Nalepa – Jaśko  nr tel. (32) 624 11 30