Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Informacja

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem szczególnie negatywnym w naszym społeczeństwie. Ciągle pozostaje niedostatecznie rozpoznane oraz kryje się za innymi patologiami o charakterze społecznym, które mają też na nie przemożny wpływ. Bezrobocie, frustracja i alkoholizm to znakomite pożywki do przekroczenia granicy przemocy, tak samo zresztą jak i nadmierny stres oraz życie w biegu. Przemoc domowa jest zjawiskiem o niejednorodnym charakterze, może występować całymi latami lub też zupełnie incydentalnie

Jeśli  jesteś osobą doświadczającą przemocy, lub świadkiem przemocy w rodzinie, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem szczególnie negatywnym w naszym społeczeństwie. Ciągle pozostaje niedostatecznie rozpoznane oraz kryje się za innymi patologiami o charakterze społecznym, które mają też na nie przemożny wpływ. Bezrobocie, frustracja i alkoholizm to znakomite pożywki do przekroczenia granicy przemocy, tak samo zresztą jak i nadmierny stres oraz życie w biegu. Przemoc domowa jest zjawiskiem o niejednorodnym charakterze, może występować całymi latami lub też zupełnie incydentalnie

Jeśli  jesteś osobą doświadczającą przemocy, lub świadkiem przemocy w rodzinie, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.