Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Wolontariat

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

POSZUKUJE WOLONTARIUSZY DO POMOCY DZIECIOM

PRZEBYWAJĄCYM W RODZINACH ZASTĘPCZYCH

NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO

 

Jeśli masz wolny czas, jesteś chętna/chętny zaangażować się w pracę z dziećmi, z chęcią pomagasz innym i jesteś otwarta/otwarty na nowe doświadczenia.
ZAPRASZAMY do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie!

 

OD WOLONTARIUSZY OCZEKUJEMY wsparcia rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w następujących zadaniach:

  • pomoc w odrabianiu lekcji,
  • wyrównywanie braków szkolnych,
  • nauka języków obcych,
  • spędzanie czasu wolnego,
  • wspieranie rozwoju zainteresowań.

Wolontariusze pracują z dziećmi w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych.

WOLONTARIUSZOM ZAPEWNIAMY:

  • porozumienie wolontariackie,
  • zaświadczenia i referencje,
  • możliwość odbycia praktyk i zdobycia nowych doświadczeń,
  • pomoc i wsparcie koordynatora wolontariatu.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośredni lub przesłanie kwestionariusza kandydata na wolontariusza (w załączeniu na dole strony) na adres: pcpr@powiat-chrzanowski.pl lub dostarczenie do siedziby PCPR w Chrzanowie, ul. Topolowa 15, 32–500 Chrzanów.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem wolontariatu, Anną Nalepa – Jaśko  nr tel. (32) 624 11 30

Kwestionariusz kandydata na wolontariusza PCPR – PDF