Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie informuje, że zostało uruchomione  zadanie  pn. „zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r.

Wnioski można składać w ramach w/w zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie w terminie od 01 września do 16 września 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w zadania  udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nr telefonu (032) 624-11-30 wew. 27  w godzinach:

Poniedziałek            7:00 – 16:00

Wtorek – Czwartek  7:00 – 15:00

Piątek                    7:00 – 14:00

Wniosek OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – PDF

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie informuje, że zostało uruchomione  zadanie  pn. „zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r.

Wnioski można składać w ramach w/w zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie w terminie od 01 września do 16 września 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w zadania  udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nr telefonu (032) 624-11-30 wew. 27  w godzinach:

Poniedziałek            7:00 – 16:00

Wtorek – Czwartek  7:00 – 15:00

Piątek                    7:00 – 14:00

Wniosek OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – PDF