Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Informacja

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Z Pomocą rodzinie” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0001/15

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ  – Opis przedmiotu usługi: Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Z pomocą rodzinie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, z zakresu: Trening percepcji społecznej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Z Pomocą rodzinie” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0001/15

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ  – Opis przedmiotu usługi: Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Z pomocą rodzinie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, z zakresu: Trening percepcji społecznej.

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej – PDF