Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, informuje iż w dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Z w/w dokumentem można się zapoznać na stronie internetowej PFRON –link.

Wnioski o dofinansowanie  w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 r w ramach  Modułu I można składać w terminach:

a)      I etap od 01.03.2016 r. do 30 .06.2016 r

b)      II etap od 01.07.2016 r. do 30.08.2016 r.

2. Wnioski o dofinasowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2016 r.  modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym następuje w dwóch terminach:        

a)      I etap od 01.03.2016 do 30.03.2016 r.

b)      II etap od 31.03.2016  do10.10.2016 r.

 Wniosek do pobrania w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.