Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Zarządzenie

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie wysokości  dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie wysokości  dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia 2 listopada 2015 nr 50/2015 – PDF