Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

OGŁOSZENIE

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane:

  • od 3 marca do 31 marca 2015 roku, ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)
  • do 30 września 2015 (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą do 30 sierpnia 2015 r.
Druki wniosków do pobrania w zakładce Aktywny Samorząd.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu).