Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

„Aktywny Samorząd”

2023-03-06

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2023 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  informuje, że kontynuuje w 2023 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” na 2023 rok. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się na witrynie internetowej Funduszu pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2023-roku

Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i jednocześnie informujemy, iż poprzez system SOW (https://sow.pfron.org.pl) osoby niepełnosprawne mogą złożyć również w formie elektronicznej wniosek w ramach programu Aktywny samorząd na Moduł I i Moduł II.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej potrzebne jest:

–  dostęp do Internetu,

– konto w celu zalogowania się do systemu SOW,

– Profil zaufany

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdą się na portalu SOW, a także:

 • na Portalu profilu Zaufanego,
 • na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
 • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Program w 2023 r. obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy , dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i  trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie  skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Przyjmowanie wniosków, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023 roku

 1. Module I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową można składać w terminach:
 2. I etap od 01.03.2023 r. do 30 .06.2023 r
 3. II etap od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.
 4. Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym następuje w dwóch terminach:
 5. I etap od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023
 6. II etap od 01.04.2023 r. do 10.10.2023 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2023 r.

Termin

Opis

01.03.2023

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych PFRON na realizację programu

01.03.2023

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

31.03.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

28.04.2023

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2023

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia
31 marca 2023 r.)

31.08.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I

10.10.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

04.12.2023

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.12.2023

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej:  na stronie www.pcprchrzanow.pl lub www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 032/ 624 11 30 wew. 27   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie ul Topolowa 16 Chrzanów.

 


2022-04-22

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2022 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  informuje, że kontynuuje w 2022 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” na 2022 rok. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się na witrynie internetowej Funduszu pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i jednocześnie informujemy, iż poprzez system SOW (https://sow.pfron.org.pl) osoby niepełnosprawne mogą złożyć również w formie elektronicznej wniosek w ramach programu Aktywny samorząd na Moduł I i Moduł II.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej potrzebne jest:

–  dostęp do Internetu,

– konto w celu zalogowania się do systemu SOW,

– Profil zaufany

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdą się na portalu SOW, a także:

 • na Portalu profilu Zaufanego,
 • na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
 • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Program w 2022 r. obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy , dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i  trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie  skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Przyjmowanie wniosków, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku

 1. Module I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową można składać w terminach:
 2. I etap od 01.03.2022 r. do 30 .06.2022 r
 3. II etap od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.
 4. Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym następuje w dwóch terminach:
 5. I etap od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022
 6. II etap od 01.04.2022 r. do 10.10.2022 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023

 

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2022 r.

Termin

Opis

01.03.2022

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych PFRON na realizację programu

01.03.2022

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

31.03.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

29.04.2022

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2022

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia
31 marca 2022 r.)

31.08.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I

10.10.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

06.12.2022

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.12.2022

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

31.08.2023

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2022 roku
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu, a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej:  na stronie www.pcprchrzanow.pl lub www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 032/ 624 11 30 wew. 27 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie ul Topolowa 16 Chrzanów.

 


2019-03-27

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie informuje, iż wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 r. można składać w następujących terminach:

Moduł I:

I etap od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.;

II etap od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

Wnioski do pobrania:

Wniosek A1 i A4 – pomoc z zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Wniosek A2 i A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Wniosek B1, B3 i B4 – pomoc z zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Wniosek B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Wniosek B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

Wniosek C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Wniosek C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Wniosek C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Wniosek C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Wniosek D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

Moduł II:

I etap od 01.03.2019 r. do 30.03.2019 r.

II etap od 01.04.2019 r. do 10.10.2019 r.

Wnioski do pobrania:

Wniosek Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 


 

2018-07-02

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania ( wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją programu,  można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem:

https://www.pfron.org.pl

 


 

2016-05-24

UWAGA!!! Nowe wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C/Zadanie 3 (tj. pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne) i Obszaru C/Zadanie 4 (tj. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne).

Uprzejmie informujemy, iż zostały wprowadzone nowe wzory formularzy związanych z opiniowaniem wniosków przez eksperta PFRON.

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach Obszaru C/zadanie 3 oraz Obszaru C/Zadanie 4 zobowiązani są do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni.

W związku z powyższym prosimy, aby wykonawcy/wystawcy korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej.

Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe, wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

Formularze dot. oferty i kosztorysu dostępne są pod adresem: 

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/zasady-oraz-zalaczniki/3195,Wzory-formularzy-stosowanych-w-ramach-Obszaru-C3C4.html

 


 

 

 W 2014 r. celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjantów programu w życiu społecznym, zawodowymi dostępie do edukacji.Poniżej przedstawiamy kierunki działań pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, które będą realizowane w 2014 roku (moduły, obszary i zadania programu):

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

   1. Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu: wniosek dorośli – (PDF 416KB), wniosek dzieci – (PDF 399KB), zaświadczenie lekarskie – (PDF 109KB)
   2. Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B: wniosek – (PDF 412KB), zaświadczenie lekarskie – (PDF 109KB)

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

   1. Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania: wniosek dorośli – (PDF 387KB), wniosek dzieci – (PDF 384 KB), zaświadczenie lekarskie wzrok – (PDF 158KB),   zaświadczenie lekarskie ruch – (PDF 198KB)
   2. Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania: wniosek dorośli – (PDF 387KB), wniosek dzieci – (PDF 384KB)

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

   1. Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym: wniosek dorośli – (PDF 384KB), wniosek dzieci – (PDF 385KB), zaświadczenie lekarskie – (PDF 198KB)
   2. Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym: wniosek dorośli – (PDF 380KB), wniosek dzieci – (PDF 365KB),
   3. Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne: wniosek dorośli – (PDF 387KB), zaświadczenie lekarskie – (PDF 198KB)
   4. Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny: wniosek dorośli – (PDF 388KB), zaświadczenie lekarskie – (PDF 198KB)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

Wniosek „Zapewnienie opieki dla osoby zależnej” – PDF 388 KB.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Wniosek o pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia – PDF 470 KB

 

WARUNKI UCZESTNICTWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PROGRAMIE W MODULE I:

Obszar A Zadanie nr 1:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar A – Zadanie nr 2:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. wiek aktywności zawodowej,
 3. dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar B:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C – Zadanie nr 1

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Obszar C – Zadanie nr 2:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Obszar C -Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4:

 1. stopień niepełnosprawności,
 2. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 4. potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. aktywność zawodowa,
 3. pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY W RAMACH MODUŁU I:

 1. Obszar A, Obszar B, Obszar C-Zadania 1 i 3 – pomoc może być udzielona co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 2. Obszar C-Zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

WARUNKI UCZESTNICTWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PROGRAMIE W MODULE II:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE:

 1. w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 2. w module II – przerwa w nauce.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

W ramach MODUŁU I wnioski można składać:

 • od 03.03.2014 r. do 30 .06.2014 r
 • od 01.07.2014 r. do 30.09. 2014 r

 

Szczegółowe informacje można śledzić na stronie www.pfron.org.pl.