Opublikowano: 02 luty 2023

 

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Powiat Chrzanowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie realizuje Program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Źródłem finansowania Programu edycja 2023 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r. w kwocie 150 mln zł. Powiat Chrzanowski otrzymał środki finansowe w kwocie 89 764,29,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

 

W Powiecie Chrzanowskim Program realizowany jest w formie pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody.

Wsparcie w ramach Programu przysługuje nieodpłatnie.

Link do naboru uczestników Programu: http://www.pcprchrzanow.pl/index.php/2-uncategorised/265-ogloszenie-2023-01-31


 

Opublikowano: 28 luty 2022

 

 

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Powiat Chrzanowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie realizuje Program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022. Źródłem finansowania Programu edycja 2022 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. w kwocie 60 mln zł. Powiat Chrzanowski otrzymał środki finansowe w kwocie 96 390,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

W Powiecie Chrzanowskim Program realizowany jest w formie pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody.

Wsparcie w ramach Programu przysługuje nieodpłatnie.

Link do naboru uczestników Programu: http://www.pcprchrzanow.pl/index.php/2-uncategorised/227-ogloszenie-2022-01-18