Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

 • Życzenia Świąteczne

  Radosnych  Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych

  życzy Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie


 • Informacja

  Wypożyczalnia technologii wspomagających – informacje


 • Samodzielność – Aktywność – Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów

  Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła zamiany do Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Zmiany, które weszły w życie od dnia 8 grudnia 2023 roku:

  · Program jest realizowany bezterminowo, do wyczerpania budżetu Programu;

  · Rozszerzona została grupa beneficjentów programu o osoby, które nie są absolwentami, ale opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo – wychowawcze;

  · O dofinansowanie może starać się osoba, która nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszalnego w miejscowości, w której pracuje lub poszukuje pracy.

  Zmiany wchodzące w życie od dnia 1 marca 2024 roku: Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego będzie udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, do 60 miesięcy.