Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 2021:

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (dorośli) - PDF

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (dzieci) - PDF

 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 2021:

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (dorośli) - PDF

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (dzieci) - PDF

 

Turnusy rehabilitacyjne 2021:

Wniosek o dofinansowanie   ze  środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (dorośli) - PDF

Wniosek o dofinansowanie   ze  środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (dzieci) - PDF

 

Likwidacja barier 2021:

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi  potrzebami osób niepełnosprawnych - PDF

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi  potrzebami osób niepełnosprawnych - PDF

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się  w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - PDF

 

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika 2021:

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON na pokrycie kosztów związanych z usługami tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika -PDF

 

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych - PDF