Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 2023:

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - PDF

 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 2023:

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - PDF

 

Turnusy rehabilitacyjne 2023:

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - PDF

 

Likwidacja barier 2023:

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi  potrzebami osób niepełnosprawnych - PDF

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi  potrzebami osób niepełnosprawnych - PDF

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się  w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - PDF

 

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika 2023:

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON na pokrycie kosztów związanych z usługami tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika -PDF

 

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych - PDF