Kategoria: Bez kategorii

 • Małopolski Kongres Polityki Społecznej „ Czy polityka społeczna może się (nie) udać?”

  Nagrodą Samorządu Województwa Małopolskiego POLONIA MINOR wyróżnionych zostało 30 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu małopolski. To podziękowania za otwarte serca, codzienną troskę i dbałość o bezpieczeństwo, którymi obdarowują najmłodszych. Wśród laureatów znalazły się dwie rodziny z powiatu chrzanowskiego: Państwo Joanna Pasek Piwowarczyk i Miłosz Piwowarczyk oraz Pani Renata Palka.

 • ZMIANA SIEDZIBY PCPR

  W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, w dniu 14 czerwca br. będzie utrudniony kontakt z pracownikami – zarówno telefoniczny, mailowy jak i osobisty. Prosimy o wyrozumiałość i zapraszamy od dnia 17 czerwca br. do załatwiania spraw w nowej siedzibie PCPR, tj. w budynku C Szpitala Powiatowego w Chrzanowie..

 • Życzenia Świąteczne

  Radosnych  Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych życzy Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

 • Informacja

  Wypożyczalnia technologii wspomagających – informacje

 • PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2024

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  informuje, że kontynuuje w 2024 roku realizację programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” na 2024 rok. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się na witrynie internetowej Funduszu…

 • Samodzielność – Aktywność – Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów

  Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła zamiany do Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Zmiany, które weszły w życie od dnia 8 grudnia 2023 roku: · Program jest realizowany bezterminowo, do wyczerpania budżetu Programu; · Rozszerzona została grupa beneficjentów programu o osoby, które nie są absolwentami, ale opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo…

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Świadczenie wsparcia społecznego w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i objęcie opieką 16 niepełnosprawnych osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w wymiarze łącznym do 198 dni w ramach programu  MRiPS „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024,…

 • Opieka Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o…

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  Informujemy, że w dniu 5 stycznia 2024 roku (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Chrzanowie będzie nieczynne zgodnie z Zarządzeniem nr 73/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w I i III kwartale 2024 r. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie