Kategoria: PCPR

 • Życzenia świąteczne

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Rokuskładamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości oraz spełnienia najskrytszych marzeń.Niech nadzieja i radość płynące ze Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Państwu każdego dnia Nowego Rokui pozwolą osiągnąć wyznaczone cele. Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

 • OGŁOSZENIE

  Informujemy, że w dniu 22 grudnia br. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie będzie nieczynne zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w IV kwartale 2023 r. dla pracowników PCPR w Chrzanowie.

 • Kampania „Już jesteś?”

  Cel kampanii Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Chcemy tworzyć społeczeństwo, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku. Informacje na temat kampanii oraz możliwościach zostania rodzicem zastępczym są również dostępne na stronie internetowej…

 • Centrum informacyjno – doradcze dla osób niepełnosprawnych CIDON

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  informuje, iż przy  Oddziale Małopolskim PFRON funkcjonuje  Centrum informacyjno – doradcze dla osób niepełnosprawnych CIDON. Centra finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. CIDON świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia a także   usługi eksperckie, które mają na celu optymalne…

 • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

    Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0011/20 OGŁOSZENIE wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie”…

 • Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

  Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata…

 • Wystartowała infolinia iPFRON+

  Informacja: ipfron+ wystartowała infolinia    

 • Medal „Polonia Minor” dla rodziny zastępczej z terenu Powiatu Chrzanowskiego!

  30 maja 2023 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbył się II Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Miło nam poinformować, że nasza zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, prowadzona przez państwa Barbarę i Andrzeja Paliwoda została uhonorowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego Nagrodą „Polonia Minor”. Państwo Paliwoda zostali docenieni za wieloletnią współpracę, gdyż pełnią…

 • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

      Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1. Poddziałanie 9.1.1   Ogłoszenie wyniku konkursu ofert 2023…