Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu zadań publicznych.

Szczegółowy opis zadania, zarządzenie Dyrektora PCPR, wzór oferty, umowy, sprawozdania oraz  zaproszenie  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej:

Ogłoszenie_konkurs_Chrzanów_23.pdf

ogłoszenie komisja konkurs 2023.pdf

Zarzadzenie_konkurs_Chrzanów_23.pdf

Zał_Umowa – wzór.pdf

Zał_Sprawozdanie – wzór.pdf

Zał_Oferta – wzór.pdf