Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Zaproszenie do złożenia oferty

Świadczenie wsparcia społecznego w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wpisanym do rejestru właściwego Wojewody i objęcie opieką 18 niepełnosprawnych osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w wymiarze łącznym do 198 dni w ramach programu  MRiPS „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty

O F E R T A na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym