Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

OGŁOSZENIE – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0011/20

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHRZANOWIE

Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

OGŁOSZENIE – Otwarty konkurs ofert.

Załącznik 1. Oferta – wzór

Załącznik 2. Umowa – wzór

Załącznik 3. Sprawozdanie – wzór

ZARZĄDZENIE NR 49/2021 z dnia 15.10.2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE – Komisja.

ZARZĄDZENIE NR 56/2021 z dnia 26.10.2021r. w sprawie: powołania komisji w ramach otwartego konkursu ofert.