Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Ogłoszenie – rozeznanie rynku dot. pełnienia funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb

Ogłoszenie – rozeznanie rynku dot. pełnienia funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, nazwa projektu „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0011/20 w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0011/20

Rozeznanie rynku.

Formularz oferty.

 

FEU_PL_MP_EU