Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

Wnioski w Programie mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl/.

Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia bieżącego roku. W przypadku braku możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z Systemu SOW  dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku, np. drogą pocztową lub elektronicznie – przez ePUAP.