Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia, która pozwoli otrzymać środki umożliwiające zakup i montaż wind, ale także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego. (Źródło – Małopolski Oddział PFRON.)

Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

Oddział PFRON weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzje o przyznaniu dofinansowania. Oddziały są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych, zawieranie oraz rozliczanie umów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Małopolskim PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków,

tel. (12) 31-21-418

Informacje szczegółowe:

Jak zdobyć pieniądze na windę? – Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia!