Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.  

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.  

Załącznik do pobrania poniżej:

Ogłoszenie konkurs .docx

Zarządzenie nr 8 .docx

Wzór oferty .docx

Wzór sprawozdania .docx

Wzór umowy .docx