Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie zaprasza wolontariuszy

Osoby, które chciałyby w ramach wolontariatu pomagać dzieciom, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chrzanowskiego mogą zgłaszać się do naszego Centrum w Chrzanowie ul. Topolowa 16, pok. 137 i 138 ( I piętro) w poniedziałek w godzinach 07.00 – 16.00, wtorek – czwartek 07.00 – 15.00, piątek 07.00 -14.00 lub pisząc zapytanie na adres e-mail: pcpr@powiat-chrzanowski.pl tel. (32) 624 11 30.

Osoby, które chciałyby w ramach wolontariatu pomagać dzieciom, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chrzanowskiego mogą zgłaszać się do naszego Centrum w Chrzanowie ul. Topolowa 16, pok. 137 i 138 ( I piętro) w poniedziałek w godzinach 07.00 – 16.00, wtorek – czwartek 07.00 – 15.00, piątek 07.00 -14.00 lub pisząc zapytanie na adres e-mail: pcpr@powiat-chrzanowski.pl tel. (32) 624 11 30.

W pracy z dziećmi wolontariusz może pomagać w nauce, uczyć  aktywnego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, rozwijać zainteresowania i umiejętności  dziecka, wspierać działania na rzecz rodzin zastępczych.

Wolontariusze przed rozpoczęciem pracy uczestniczą w szkoleniach z zakresu: zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dot. struktury i działalności PCPR w Chrzanowie, zadań i obowiązków  wolontariusza i  zdobywania umiejętności wolontariusza.

Wolontariusze mają możliwość systematycznego uczestniczenia w spotkaniach  dla wolontariuszy i warsztatach. Biorą udział we wspólnych imprezach okolicznościowych takich jak  „Mikołajki”.

Wolontariusz otrzymuje rzetelną informację na temat osoby i rodziny, z którą będzie pracował. Podczas swojej pracy wolontaryjnej współpracuje z pracownikiem, który zna rodzinę objętą pomocą wolontariusza. Pierwsze wejście wolontariusza do rodziny odbywa się w towarzystwie pracownika  Centrum.

Z wolontariuszem podpisywane jest porozumienie, zawierające szczegółowe informacje o uprawnieniach i zadaniach wolontariusza. Po zakończeniu pracy istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych w PCPR w Chrzanowie.

Na czas wykonywanej pracy wolontariusz jest ubezpieczony i może otrzymać zwrot biletów MPK za przejazd do miejsca świadczenia pracy.

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym. Zapraszamy!