Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych

W dniu 10.11.2016 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie Pani Jolanta Szynowska i Dyrektor II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie Pan Andrzej Bieda podpisali „Umowę o współpracy” w zakresie działań woluntarystycznych. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego będą wykonywać czynności woluntarystyczne na rzecz rodzin zastępczych z terenu powiatu chrzanowskiego.

W dniu 10.11.2016 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie Pani Jolanta Szynowska i Dyrektor II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie Pan Andrzej Bieda podpisali „Umowę o współpracy” w zakresie działań woluntarystycznych. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego będą wykonywać czynności woluntarystyczne na rzecz rodzin zastępczych z terenu powiatu chrzanowskiego.