Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie miało przyjemność jako partner  uczestniczyć 08.10.2016 r. w wydarzeniu  „I Kongres Kobiecości – Odlot do natury”, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, a jego organizatorem była Fundacja VIAFEMINA. Podczas Kongresu przeprowadzona została kampania informacyjna na temat rodzicielstwa zastępczego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie miało przyjemność jako partner uczestniczyć 08.10.2016 r. w wydarzeniu  „I Kongres Kobiecości – Odlot do natury”, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, a jego organizatorem była Fundacja VIAFEMINA. Podczas Kongresu przeprowadzona została kampania informacyjna na temat rodzicielstwa zastępczego.

Pracownicy PCPR zapoznawali uczestników z tematyką pieczy zastępczej, opowiadali o tym kto i jak może zostać rodziną zastępczą.