Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie wraz z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka zorganizowało spotkanie Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych gmin powiatu chrzanowskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 26 września 2016.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie wraz z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka zorganizowało spotkanie Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych gmin powiatu chrzanowskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 26 września 2016. 

Spotkanie miało na celu określenie skali problemu przemocy w rodzinie. Osoby uczestniczące miały możliwość wymiany własnych doświadczeń, a także zaprezentowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gościem specjalnym była Pani Marta Grabek-Niekraszewicz, koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie, przedstawiła ofertę Ośrodka  i możliwości pomocy osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom.

Warto wspomnieć, iż w ramach współpracy z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych w POIK mieszkańcy powiatu mogli 09.09.2016 r. skorzystać  z oferty bezpłatnej pomocy prawnej dla osób  pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin, kolejny dyżur prawnika odbędzie się 07.10.2016 r.  na konsultacje można się umówić telefonicznie pod numerem telefonu  32 646 71 85. Zapraszamy.