Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Informacja

Informacja nt. realizacji Projektu „Z pomocą rodzinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0001/15.

Informacja nt. Projektu „Z pomocą rodzinie” – PDF

Informacja nt. realizacji Projektu „Z pomocą rodzinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0001/15.

Informacja nt. Projektu „Z pomocą rodzinie” – PDF