Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Informacja o wynikach postępowania

Projekt „Z pomocą rodzinie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0001/15.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia: Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Z pomocą rodzinie”.

Projekt „Z pomocą rodzinie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0001/15.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia: Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Z pomocą rodzinie”.

Informacja o wynikach postępowania – PDF