Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Z Pomocą rodzinie” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0001/15

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi – Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Z pomocą rodzinie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Z Pomocą rodzinie” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0001/15

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi – Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Z pomocą rodzinie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej – PDF

OFERTA konkurencyjność rehabilitacja – PDF