Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Informacja

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania pn.: Pełnienia funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu: „Z pomocą rodzinie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania pn.: Pełnienia funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu: „Z pomocą rodzinie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenia do złożenia oferty rynkowej – PDF