Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Informacja

Do osób w wieku od 16 roku życia posiadających  orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. 

Informujemy, że na terenie powiatu chrzanowskiego funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej, które  swoją działalnością terapeutyczną obejmują osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, w wieku od 16 r. życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. 
Warsztaty realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości. 

Informujemy, że na terenie powiatu chrzanowskiego funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej, które  swoją działalnością terapeutyczną obejmują osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, w wieku od 16 r. życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. 
Warsztaty realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania tych Warsztatów można uzyskać pod niżej wskazanymi adresami:

 

Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie
Kierownik Robert Gondzik
ul. Sokoła 8; 32-500 Chrzanów
tel. 0-501-899-942 lub 0-32-623-49-70
email:  funba@aries.com.pl

www.wtzst-chrzanow.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu
Kierownik Piotr Świstak
ul. Piłsudskiego 4 
32-590 Libiąż
tel/fax 0 32 627 75 31 lub 501 89 99 44
email:  fundlib@onet.pl

www.wtzlibiaz.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini
Kierownik Katarzyna Szarzyńska 
ul. ks. hm. Mariana Luzara 1
32-540 Trzebinia
tel. 0501-899-927  lub 032-612-13-75 
email:  trzebiniawtz@poczta.fm 

www.wtztrzebinia.pl

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty.