Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 • placówki opiekuńczo-wychowawczej:
  1. typu rodzinnego,
  2. typu socjalizacyjnego,
  3. typu interwencyjnego,
  4. typu specjalistyczno-terapeutycznego,
 • regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych


Na terenie Powiatu Chrzanowskiego funkcjonują następujące placówki:

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego:

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10

32-500 Chrzanów

 

Dyrektor POWDiR: Wojciech Talowski

tel. 32-646 71 88, fax-32 646 71 88 wew. 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: http://powdir.pl/

W 2015 roku miesięczny koszt utrzymania dziecka w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie wynosi: 4.206,88 zł. Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie przeznaczony jest dla 28 wychowanków. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia.

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego:

Na terenie Powiatu Chrzanowskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego – prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie ul. Kordylewskiego 12, na Zlecenie Powiatu Chrzanowskiego.

 

Dom Dziecka im. Bł. Edmunda w Libiążu

ul. Oświęcimska 80

32-590 Libiąż

 

Dyrektor Domu Dziecka: s. mgr Teresa Żerdka

W 2015 roku miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. Bł. Edmunda w Libiążu wynosi: 1.988,98 zł. Dom Dziecka im. Bł. Edmunda jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego przeznaczoną dla 8 dzieci.

 

Dom Dziecka im. Bł. Jana Pawła II w Chrzanowie

ul. Główna 32a

32-500 Chrzanów

 

Dyrektor Domu Dziecka: s. Elżbieta Front

W 2015 roku miesięczny koszt utrzymania Dziecka w Domu Dziecka im. Bł. Jana Pawła II w Chrzanowie wynosi: 1.824,25 zł. Dom Dziecka im. Bł. Jana Pawła II jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego przeznaczoną dla 8 dzieci.