PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM!

 

Jeśli  jesteś osobą doświadczającą przemocy, lub świadkiem przemocy w rodzinie, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

 

Co to jest przemoc?

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

 

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

- jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania,

- jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą,

- działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej,

- osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.