Informacja o środkach przyznanych na realizację zadań określonych w art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, zostanie opublikowana po podjęciu Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w 2022 roku.

Aktualne druki wniosków obowiązujące w 2022 r. można pobrać tutaj: Druki wniosków na rok 2022.