W dniu 30 marca 2021 r. Rada Powiatu Chrzanowskiego Uchwałą Nr XXXII/194/2021 przyjęła zasady dofinansowania do:

  • turnusów rehabilitacyjnych,
  • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • sprzętu rehabilitacyjnego
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Uchwała Nr XXXII/194/2021 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określone w art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Aktualne druki wniosków obowiązujące w 2021 r. można pobrać tutaj: Druki wniosków na rok 2021.